• Deep thoughts - Syvällisiä ajatuksia,  Everyday luxury - Arjen luksusta,  The Power of Words - Sanojen voima

  Soft things don’t break | Pehmeät asiat eivät rikkoudu

  Follow my blog with Bloglovin

  Magical Monday, lovelies! ♡

  You hoped to see more of everyday life here on the blog too and this photo was taken in a very real situation; when Mr. Little One was feeling cold so he decided to borrow my furry jacket! :’D
  And this is how he felt like after borrowing my jacket; very happy, warm and soft.
  And that’s what I’m writing today; about softness.

  Because in this World we need more softness and it shows up more bravely to stay soft than to turn yourself into something hard. Besides; it’s the hard things that break, soft things don’t.

  Take a soft landing to the new week. Know that if you do your best, that is enough.
  Know that when you struggle, you will be alright. Know that you are enough.
  You are enough with all your insecurities, doubts and pains.
  You are enough with all your gifts, talents and powers.
  And nobody can’t prove otherwise. So, have a gentle week
  -and don’t let anyone change your smile or your goals.
  Because if anyone can turn dreams into reality, it’s you. And that WILL be YOU. ❤

  Taianomaista maanantaita, ihanuudet! ♡

  Toivoitte näkevänne enemmän arkipäiväistä elämää bloginkin puolella ja tämä kuva on erityisesti sitä real life-materiaalia; kun Mr. Little One päätti palellessaan lainata tuota mun ihastuttavaa pehmoturkkia! :’D Ja kuva taas puolestaan kertokoon, että mitä mieltä hän oli siitä jälkikäteen; hän oli iloinen, lämmin ja pehmeä.
  Ja se onkin jotain, mistä päätin kirjoittaa tänään; pehmeydestä.

  Sillä tämä maailma tarvitsee enemmän pehmeytttä, joka osoittaa enemmän rohkeutta kuin se, että kovettaa itsensä. Sitä paitsi; ne on ne kovat asiat, jotka rikkoutuvat -pehmeät eivät.

  Ota pehmeä lasku upouuteen viikkoon. Tiedä, että kun yrität parhaasi, niin se on tarpeeksi.
  Tiedä, että kun taistelet, niin kaikki tulee lopulta olemaan hyvin. Tiedä, että Sä oot tarpeeksi.
  Sä oot tarpeeksi kaikkine epävarmuuksiesi, epäilyjesi ja kipuilujesi kanssa.
  Sä oot tarpeeksi kaikkine lahjoinesi, lahjakkuuksinesi ja voiminesi.
  Eikä kukaan voi todistaa toisin. Joten, lempeää viikkoa juuri Sulle
  -älä anna kenenkään muuttaa hymyäsi tai tavoitteitasi.
  Sillä jos joku voi toteuttaa unelmat todeksi, niin se olet Sä. Ja sehän TULET olemaan . ❤

   

   Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
  Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
   Bloglovin’FacebookInstagramPinterest & Twitter.

 • Deep thoughts - Syvällisiä ajatuksia,  The Power of Words - Sanojen voima

  May happiness and dreams surround you! Ole onnellisuuden ja unelmien ympäröimänä!

  I want to thank you all for being here
  and I hope that 2018 will get us even closer each other! 

  I’m wishing you a blessed, wonder-filled year of 2018:12 months filled with memories , 52 weeks of child-like happiness. 365 days filled with dreams come true, 8760 hours of possibilites, 525600 minutes of magical moments and 31536000 seconds of gratefulness 


  Tahdon kiittää teitä kaikkia kuluneen vuoden läsnäolostanne ja
  toivonkin, että vuosi 2018 tulisi lähentämään meitä yhä enemmän! 

  Nyt on aika toivotella teille upeuksille ja komeuksille taianomaista ja siunattua uutta vuotta:12 kuukautta muistoja, 52 viikkoa lapsenkaltaista onnellisuutta, 365 päivää toteutuneita unelmia, 8760 tuntia mahdollisuuksia, 525600 minuuttia tähtihetkiä ja 31536000 sekuntia kiitollisuutta 


  With love & style | Rakkaudella & tyylillä,
  Elisabet M. Rinne

  Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
   Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
   
   Bloglovin’, FacebookInstagramPinterest & Twitter.
 • Deep thoughts - Syvällisiä ajatuksia,  The Power of Words - Sanojen voima

  Be in love with your everyday life | Rakastu arkeesi

  Hey there lovelies and wonderful Monday! 
   
  I’m so grateful for where I am today; in a point where I feel so thankful for life
  and the best things aren’t the holidays or weekends -the very best thing is everyday life.

  (I opened up about my relationship with Mondays HERE, go get read it
  and let me know what you think!)
   
  It took me time to get here and most importantly to realize that life happens now
  -not only on the weekends or holidays. Life is now and we don’t have any
  promise than the present.
   
  So, here’s a reminder for you and me:
  our thoughts and feelings are creating our lives
  and our futures. 
   
  I hope you have a peaceful Christmas week! 😍
   
   
  Hei ihanuudet ja ihastuttavaa maanantaita! 
   
  Moon hyvin kiitollinen siitä, missä olen tällä hetkellä. Tilanteessa, jossa tunnen
  sanoinkuvaamatonta kiitollisuutta ja parasta elämässä ei ole enää lomat tai viikonloput
  -vaan parasta antia elämässä on arki.
   
  (Avauduin muuten suhteestani Maanantaihin TÄÄLLÄ, käväisehän lukemassa se
  ja kerro, että mitä olet mieltä!)
   
  Tähän pisteeseen pääseminen vaati aikaa ja ennen kaikkea havahtumisen siihen, 
  että elämä tapahtuu nyt -ei ainoastaan viikonloppuina ja lomina. Elämä on tässä ja nyt
  eikä meillä ole takeita muuta kuin tästä hetkestä.
   
  Joten tässäpä muistutus sulle ja mulle:
  meidän ajatukset ja tunteet luovat elämämme ja tulevaisuutemme.
   
  Kiireetöntä jouluviikkoa! 😍
   
   
  With love & style | Rakkaudella & tyylillä,
  Elisabet M. Rinne

  Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
  Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
   Bloglovin’, FacebookInstagramPinterest & Twitter.
 • Deep thoughts - Syvällisiä ajatuksia,  The Power of Words - Sanojen voima,  Words to live by - Elämää viisauksien siivittämänä

  What is happiness? | Mitä onnellisuus on?

  When I was younger, I used to think that happiness comes when.
  When I have achieved this and that goal.
  When I have changed for better me.
  When I have reached my calling.
  When…

  But life doesn’t work that way.

  On the other hand, gratitude is something that I have thought about the same way
  but I guess it has someway changed too; changed for something deeper and a stable status.
  I think that gratitude is the power and the heart of the soul.

  How do you recognise a happiness in your life?
  Does it require material stuff, money and power, a well-paid job, gorgeous house?
  Do we become happy when we have achieved our goals, when we have become a better me,
  overall with the whole when-thinking?

  Or could happiness be something like this;
  to nourish our souls with the presence of our loved ones,
  to notice those little pieces of happiness in everyday life, to be truly present
  and to be grateful every single day?

  I will vote for the last one; happiness is that feeling in our hearts
  and to live a happy life, we must be grateful. That’s the way to have the
  peace in our minds and in our hearts.

  And when we live a happy life, it really makes us more beautiful
  -and is a sign of success.

  Nuorempana erehdyin luulemaan, että onnellisuus tulee sitten kun.

  Sitten kun olen saavuttanut tämän ja tämän etapin.
  Sitten kun elämänmuutos on tehnyt tehtävänsä.
  Sitten kun olen saavuttanut päämääräni.
  Sitten kun…

  Sen sijaan kiitollisuudesta olen oikeastaan aina ajatellut samalla tavalla mutta kenties
  se on vain syventynyt matkani varrella; muuttanut muotoaan pysyvämmäksi tilaksi.
  Ajattelen kiitollisuuden olevan elintärkeää polttoainetta sielulle.

  Mistä sitten tunnistaa onnellisen elämän?
  Onko se sitä, että omistaa enemmän kuin tarpeeksi;
  on rahaa ja valtaa, hyväpalkkainen työpaikka, hulppea katto pään päällä?
  Tulemmeko onnelliseksi sitten kun on se tietty päämäärä saavutettuna,
  elämänmuutos tehnyt tehtävänsä, ylipäätänsä sitten-kun-ajattelulla?

  Vaiko onko onnellisuus  sitä, että ravitsee sieluaan läheisten läsnäololla,
   huomaa ne arjen pienimmätkin onnenhippuset, on henkisestikin läsnä juuri tässä
   ja nyt ja osaa olla kiitollinen päivittäin?
  Itse olen jälkimmäisen kannalla; onnellisuus on se tunne sydämessä 
  ja kiitollisuus on edelletyksenä onnelliselle elämälle
   -se rauha siellä sydämessä.

  Ja onnellinen elämähän kaunistaa.

  Sekä on merkki menestyksestä.

  With love & style | Rakkaudella & tyylillä,
  Elisabet M. Rinne

  Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
   Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
   
   Bloglovin’, FacebookInstagramPinterest & Twitter.
 • Coming up - Tulossa,  The Power of Words - Sanojen voima

  Dreams are as important as reality | Unelmat ovat yhtä tärkeitä kuin todellisuus

  I think that it’s important to live in the reality but it’s also very important
  to realize that we can actually create (or at least effect on) the reality.
  Dreams are real too, don’t forget that.
  I think that even the craziest dreams can come true if we are willing
  to work hard towards our dreams. So, no matter what, follow your dreams
  -especially those that are so big that they scare you.
  Because dreams are as important as the reality 
  Moon sitä mieltä, että on tärkeää elää realiteettien mukaan mutta, että
  on myös erittäin tärkeää ymmärtää, että me itse muovataan (tai ainakin voidaan vaikuttaa) pitkälti
  sitä meidän omaa todellisuutta. Että ei sovi unohtaa, että ne meidän unelmat ovat todellisia myös.
  Uskon myös siihen, että jopa ne meidän kaikista hulluimmat unelmat ovat toteutettavissa,
  jos vain jaksetaan nähdä vaivaa ja työskennellään niiden eteen. Joten seuraa unelmiasi
  -eritoten niitä, jotka ovat niin isoja, että ne pelottavat sua.
  Koska unelmat ovat yhtä tärkeitä kuin todellisuus 
  Ps.
  Unelmista puheenollen, eräs harvinainen unelmani toteutui ja sen tiimoilta onkin luvassa
  ihana arvonta teille tällä viikolla, joka huokuu rakkautta itseä ja toisia kohtaan. Stay tuned! 😘 
  With love & style | Rakkaudella & tyylillä,
  Elisabet M. Rinne

  Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
   Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
   
   Bloglovin’, FacebookInstagramPinterest & Twitter.