5 Life lessons I’ve learned in 27 years | 5 Elämänohjetta, jotka olen oppinut 27 vuodessa
Vacation Mode: Postcards | Lomamoodi: Postikortit
Feeling ugly | Rumaolopäivä
A kindly reminder: Don’t worry, you’ve got this!
Anna muiden kantaa
Full of Hope | Toivoa täynnä
8 x Women’s Words of Wisdom | Kahdeksankertaista naisviisautta
Stay patient and trust your journey | Pysy kärsivällisenä ja luota matkaasi
Love at first sight | Rakkautta ensisilmäyksellä