(function(s,u,m,o,j,v){j=u.createElement(m);v=u.getElementsByTagName(m)[0];j.async=1;j.src=o;j.dataset.sumoSiteId='3db57000ecafd400265af900a1254700c775f7007bcaf3008417d3000393a200';j.dataset.sumoPlatform='wordpress';v.parentNode.insertBefore(j,v)})(window,document,'script','//load.sumo.com/');
Deep thoughts - Syvällisiä ajatuksia,  Inspiration - Inspiraatiota

You have everything in You | Sussa on kaikki

The thing is that often I feel afraid. Insecure. That I’m not enough.
That I’m not there where I should be at this age.
And I’m afraid that I’m not the only one who often feels this way. 

But you know what’s great in it?
We can grow. Grow above those insecurities that keep us awake at night. 
We can decide that this is our life and we live it by our choices.
And you know what’s even greater? 
We can choose to change our lives if we are not satisfied with it. 
 It takes courage and giant steps to somewhere called out of our comfort zones. 
We can be the best version of us and keep fighting for it.
And you know what’s greatest of the greatest? 
You are enough. I am enough. We are enough. Just here. Just now. 
We have all we need to succeed and to be happy. 
It is so important to feel good about ourselves and to know that
we are good enough and beautiful enough just as we are.
 You have in you what it takes. 
You have in you that power to turn your ideas and visions into goals and dreams.
You have in you that power to succeed in all you choose to do. 
So remember: You are your best weapon. 
Never doubt that again! 
Välillä mut lamaannuttaa pelko. Epävarmuus. Ahdistus siitä, etten ole tarpeeksi. Etten riitä.
Etten ole siellä, missä kuuluisi tällä ikää jo olla. Ja pelkäänpä, etten ole valitettavasti
ainut, joka painii näiden ongelmien kanssa. 
Mutta tiedätkö, että mikä siinä on hyvää?
Se, että meillä on mahdollisuus kasvaa. Kasvaa niiden epävarmuuksien ja pelkojen yläpuolelle,
jotka valvottaa meitä öisin. Me voidaan päättää, että tää on meidän elämä, jota me eletään
omien valintojemme seurauksena. 
Entä tiedätkö, että mikä siinä on parempaa? 
Meillä on vapaus muuttaa meidän elämää, jos me ei olla tyytyväisiä siihen. 
Se vaatii rohkeutta ja isoja askeleita kohti päämäärää, jossa mikään ei kasva mukavuusalueella.
Me voidaan olla se paras versio itsestämme ja tehdä töitä sen eteen.
Ja tiedätkö mikä siinä on kaikista parasta?
Sä riität. Mä riitän. Me ollaan tarpeeksi. Just tässä. Just nyt. 
Meissä on kaikki, mitä me tarvitaan menestyäksemme ja ollaksemme onnellisia. 
Sussa on kaikki, mitä vaaditaan.
Sussa on se voima, joka kääntää sun ideat ja visiot tavoitteiksi ja unelmiksi. 
Sussa on se voima, jonka ansiosta sä menestyt kaikessa missä haluat menestyä.
Joten muista: Sä oot sun paras ase. 
Älä ikinä enää epäröi sitä! 

With love & style | Rakkaudella & tyylillä,
Elisabet M. Rinne

Want more? Be sure to check out the Fashion Poetry on:
 Janoatko lisää inspiraatiota? Seuraa The Fashion Poetryä:
 
 Bloglovin’, FacebookInstagramPinterest & Twitter.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: